Małopolska Technology Trends

23-24 maja 2013 roku

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Technologie informacyjne rozwijają się w tak szybkim tempie, że aby być na bieżąco, trzeba śledzić je właściwie w trybie ciągłym. Wiedza generowana w wyniku takiego monitoringu technologii jest cenna zarówno dla świata nauki, jak i biznesu, a w sposób szczególny dla osób działających „na przecięciu” tych dwóch rzeczywistości, tj. studentów czy pracowników naukowych.

To właśnie do nich skierowana była konferencja Małopolska Technology Trends 2013, organizowana przez Krakowski Park Technologiczny i działający w jego ramach Ośrodek Prognoz Technologicznych. Do udziału w imprezie zaproszeni zostali przedstawiciele firm z branży technologii informacyjnych oraz czołowi polscy naukowcy. Podczas dwóch dni konferencji zaprezentowane zostały najnowsze projekty w wybranych, innowacyjnych obszarach ICT, zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i wdrożeniowym, realizowane bezpośrednio przez firmy.

Działanie finansowane było w ramach projektu pn. Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski finansowany współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.