Patronaty

Patronaty honorowe:

prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski

Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa