Od pomysłu do biznesu

Przy okazji Małopolska Technology Trends odbyły się także intensywne szkolenia dla start-upów „Od pomysłu do biznesu – warsztaty dla start-upów”. Zajęcia prowadzili eksperci ze SPIN Szkołę Przedsiębiorczości Innovation Nest i oparte były one o metodykę Customer Development. Ich uczestnicy mieli okazję: poznać narzędzia wspierające zarządzanie biznesem, stworzyć uporządkowaną wizję i schemat funkcjonowania biznesu oraz przygotować się do prezentacji swoich pomysłów przed inwestorami.

Customer Development to metoda zarządzania firmą na początkowym etapie rozwoju. Pomaga zrealizować podstawowy cel funkcjonowania start-upu, czyli znaleźć efektywny finansowo, powtarzalny i skalowalny model biznesowy.

 Dzięki udziałowi w warsztatach, uczestnicy będą mogli m.in.:

- zwiększyć szansę na sukces,

- odnaleźć swoje miejsce na rynku,

- skutecznie przyciągnąć i poznać swoich klientów,

- zawrzeć kluczowe partnerstwa,

- wypracować skalowalny model biznesowy.

 

Program warsztatów  

DZIEŃ 1

Powitanie

Przedstawienie uczestników

Krótkie prezentacje projektów uczestników Warsztatów – na podstawie BMC

Wykład wprowadzający: lot ptaka nad Customer Development

Resume: Persona i Value Proposition, koncepcja MVP (Minimum Viable Product)

Warsztaty Value Proposition / Customer Segments; wskazanie zbioru hipotez do testowania w zakresie VP/CS

Warsztaty mentoringowe zespołów z trenerami i pomiędzy sobą

Podsumowanie sesji mentoringowej

Wykład

- BMC - 9 elementów

- Customer Relations +Channels

- Revenue Streams

Wykład - zasady prowadzenia wywiadów i inne techniki eksperymentów

Warsztat „Stawianie hipotez” i prezentacje hipotez przez zepoły

GET OUT OF THE BUILDING - zasady pracy pomiędzy sesjami

 

DZIEŃ 2

Powitanie

Prezentacje zespołów: 3 najważniejsze odkrycia sesji „get out of the building”

7 elementów BMC - wykład

zespoły dyskutują o tym jak mają get-keep-grow

zespoły wybierają dodatkowy box - gdzie mają problemy?

BUSINESS MODEL ENVIRONMENT - wykład + warsztaty

MILESTONES - wykład + Warsztaty

Przygotowanie do prezentacji finałowych

 

DZIEŃ 3

Prezentacje finałowe

Wybór trzech najlepszych zespołów

 

Prowadzący

Agnieszka Skala

●     doktor ekonomii, absolwentka SGH i UW

●     adiunkt, wykładowca przedsiębiorczości na Politechnice Warszawskiej

●     współzałożycielka i CEO Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest (SPIN)

●     członek Sieci Edukatorów Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA)

●     autorka case studies o polskich startupach technologicznych

 

Marek Kapturkiewicz

●     marketer, menadżer, inżynier, konstruktor i inwestor

●     ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branżach od FMCG po hi-tech (m. in. wieloletni członek zarządu, COO i wiceprezes Onet.pl)

●     obecnie (wraz z Piotrem Wilamem) współtwórca i COO Innovation Nest– klastrowego funduszu VC oraz Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest (SPIN)

 

Piotr Wilam

●     przedsiębiorca, założyciel Wydawnictwa Pascal oraz współtwórca i pierwszy prezes Onet.pl

●     business angel zaangażowany w Merlin.pl, a obecnie założyciel Innovation Nest, funduszu VC/seed wspierającego przedsiębiorców high-tech

●     z wykształcenia filozof i matematyk, absolwent KUL, Oxford University oraz London Business School

 

SPIN

SPIN Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest od momentu swojego powstania realizuje warsztaty dla start-upów technologicznych, z których większość opiera się na metodyce Customer Development. SPIN dysponuje ponadto odpowiednią kadrą prowadzących warsztaty. Agnieszka Skala oraz Marek Kapturkiewicz są absolwentami Lean LaunchPad Educators Program, kursu dla edukatorów Customer Development, prowadzonego przez Steve Blanka, twórcę tej metody, na University of California w Berkeley (USA).

Warsztaty finansowane były w 100% przez Krakowski Park Technologiczny.